Πατερικά Κείμενα

«Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή».

 • Πνευματικά Κείμενα
 • 03-05-2016

Ακούγεται ίσως παράξενα η προτροπή για αγαλλίαση σε μια εποχή και σε μια περιοχή οπού γύρω ο θάνατος χορεύει με τον πιο κυνικό τρόπο, με την κλαγγή των οπλών και τον θρήνο των διωκομένων. Αυτόν τον καιρό η πραγματικότητα που μας κυκλώνει είναι καταθλιπτική. 

 

H αυθεντικότητα στο βίωμα του σύγχρονου χριστιανού

 • Πνευματικά Κείμενα
 • 01-03-2016

Ένα βίωμα, όταν είναι πνευματικά αυθεντικό, φανερώνει τη θεϊκότητα του ανθρώπου, ενώ όταν είναι μη αυθεντικό, εμποδίζει τη χάρη του Θεού να ενεργεί στη ζωή του. Γι' αυτό και ή αυθεντικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση πνευματικής ζωής.

Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου-Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

 • Πατερικά Κείμενα
 • 20-11-2015

Εάν το δένδρο αναγνωρίζεται από τον καρπό, και το καλό δένδρο παράγει επίσης καλό καρπό, η μητέρα της αυτοαγαθότητος, η γεννήτρια της αιώνιας καλλονής, πως δεν θα υπερείχε ασύγκριτα κατά την καλοκαγαθία από κάθε αγαθό εγκόσμιο και υπερκόσμιο;

 

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 • Άρθρα Μητροπολίτη
 • 11-09-2010

«Καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ. καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

 • Πατερικά Κείμενα
 • 09-09-2010

Ελάτε σήμερα, ω θεοφιλεστάτη συνάθροισις, ας εορτάσομε τα προεόρτια της ανυψώσεως του ζωηφόρου Σταυρού. Αντηχεί στην ακοή μου η θεσπεσία φωνή του Ευαγγελίου, η οποία προσφωνεί το σταυρικό μυστήριο θέτοντας ως υπόδειγμα το χάλκινο όφι που είχαν κρεμάσει στο ξύλο οι Ισραηλίτες. Και μου γίνονται τα αναγνώσματα προμηνύματα και προκηρύγματα της προσκυνήσεως του Σταυρού.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 • Πατερικά Κείμενα
 • 14-08-2010

 Κανείς, νομίζω, δεν αγνοεί ότι είναι αδύνατον νά υπάξη σπουδαιότερος αγώνας απο αυτόν εδω, εάν ήθελε να είναι συνεπής. Εγώ μάλιστα τόσο πολύ απέχω από το να επιδιώξω στήν προκειμένη περίστασι να ομιλήσω όπως αρμόζει, ώστε θεωρώ ότι άν και όλοι οι άνθρωποι οφείλουν αυτό το έπαθλο των εγκωμίων πρός τήν Παρθένο, πλήν όμως δέν είναι κάν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκώμια τους στο μέγεθος της πραγματικότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 • Πατερικά Κείμενα
 • 04-08-2010

Κυριακή ΙΑ Ματθαίου
Του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου

Ομιλία εις την Παραβολήν του τα μύρια τάλαντα οφείλοντος και τα εκατό δηνάρια απαιτούντος

Ωσάν να έχω επιστρέψει κοντά σας από μακρινό ταξίδι έτσι αισθάνομαι σήμερα· διότι γι΄ αυτούς πού αγαπούν, όταν δεν μπορούν νά ευρίσκονται μαζί με τους αγαπωμένους δεν έχουν κανένα όφελος, έστω και αν μένουν σε γειτονική οικία. Για αυτό και εγώ, μολονότι δεν απομακρύνθηκα από την πόλη, δεν αισθάνομαι καλλίτερα από όσον εάν απουσίαζα, επειδή τον τελευταίον καιρό δεν κατέστη δυνατόν να σας ομιλήσω. Συγχωρήστε με όμως, η σιωπή δεν ωφείλετο σε ραθυμία, αλλά σε ασθένεια. Εσείς τώρα χαίρεσθε, επειδή απαλλάχθηκα από ...

Γρηγόριος Παλαμάς Λόγος εις Δ΄Κυριακή Νηστειών

 • Πατερικά Κείμενα
 • 15-03-2010

Αν και πολλές φορές μίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, και μάλιστα κατά τις ιερές αυτές ημέρες, δεν έφθασαν για να πληροφορήσω τις φιλόθεες ψυχές και τις ακοές σας ποια δώρα χαρίζουν στους εραστές τους και πόσων αγαθών γίνονται πρόξενοι σε εκείνους που τις ασκούν· αυτό γίνεται ιδιαιτέρως φανερό από τους λόγους του Κυρίου που αναγινώσκονται στο σημερινό Ευαγγέλιο.