Ενορίες

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου

1. Παραλιμνίου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μητροπολιτικός).          

     Διεύθυνση: Τ.Θ. 33882, 5318 Παραλίμνι, ἱστοσελίδα: www.agiosgeorgiosparalimniou.org.cy τηλ.: 23742350 καὶ 23731008, τηλεομ.: 23742340, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] Προϊστάμενος: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος (τηλ.: 99416618). Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἀναστάσιος Ἰσαὰκ (τηλ.: 99455431), Πρωθ. Δανιὴλ Ἄνγκελ (τηλ.: 99633616), και Διάκ. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: 99303901). Ψάλτες: Κωστάκης Κωνσταντίνου, Ἀδάμος Πάσιης καί Δημήτριος Πογιατζῆς. Ἐπίτροποι:Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, Πρόεδρος, Πρωτ. Ἀναστάσιος Ἰσαάκ, Πρωθ. Δανιὴλ Ἄνγελ, Μάρκος Πάσιης, Σπαρτιάτης Νικολέττος, Γεώργιος Νικολαΐδης, Κωνσταντῖνος Κοσιῆς, Κλεόπας Κουρουζίδης, Γιαννάκης Χατζηζαχαρίας, Ἀνδρέας Γλυκαῖνος, Κωστάκης Ἰορδάνου, Ἄννα Εὐαγγέλου-Λουκᾶ, Εἰρήνη Μάρκου-Μιλῆ.

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

     Διεύθυνση: Τ.Θ. 34200, 5400 Παραλίμνι, ἱστοσελίδα: www.stdemetrios-paralimni.com, τηλ.: 23741202, τηλεομ.:  23740914,ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου (τηλ.: 23827153/99461701) και Πρεσβ. Πολύβιος Λαμπρινίδης (τηλ.: 99023525). Ψάλτες: Γεώργιος Κυπριανοῦ, Κωνσταντῖνος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Μαχάττος, Δαμιανός Πελαγίας καὶ Ὀδυσσέας ὈδυσσέωςἘπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Δαμιανὸς Γούμενος, Μιχάλης Καφέτζιης, Μιχάλης Ἀναστασίου, Ἀνδρούλλα Γιωργαλλᾶ - Τζούρου, Ἀντώνης Καπίλλας, Λουκᾶς Μαυρουδῆς, Κωστάκης Μαχάττου, Κωνσταντῖνος Θεοφυλάκτου, Λένια Ὀρφανίδου.

2. Κοινοτήτων

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Διεύθυνση: Τ.Θ. 30655, 5343 Ἁγία Νάπα, ἱστοσελίδα: www.churchofagianapa.blogspot.com, τηλ.: 23721795, τηλεομ.: 23723866, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected] Ἐφημέριοι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου (τηλ.: 23821687), Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας (τηλ.: 99303670), Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου (τηλ.: 99302145), και Διάκ. Ηλίας Κακουσιᾶς (τηλ.: 99525788). Ψάλτες: Ἀνδρέας Τσαγγαρᾶς, Παναγιώτης Καλλίσιης, Χριστάκης Ττοφινῆς, Ἰωάννης Χατζηαδάμου καὶ Χαράλαμπος Ξύδιας. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Χαράλαμπος Ζάρτηλας, Πρεσβ. Ἀνδρέας Χρίστου, Μάριος Πέροικος, Ἀνδρέας Μουαΐμης, Ἀβραὰμ Χατζημιχαήλ, Λουκᾶς Γιαννῆ, Ἀναστασία Τσοκκῆ - Κουμῆ, Σωτήρης Κίργιας, Ἀντώνης Καλαφάτης.

ΑΥΓΟΡΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Ἰωάννης Χρυσοστόμου (τηλ.: 23922290), Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου (τηλ.: 23923213) καὶ Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: 99682469). Ψάλτες: Δημήτριος Βίττης καὶ Γεώργιος Κωνσταντίνου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἰωάννης Χρυσοστόμου, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Βασίλης Κάσιας, Ἀντρούλλα Ἀ. Μιχαηλᾶ, Παναγιώτης Ζαχαρίου, Κυριάκος Δημοσθένους, Μαρία Δ. Μιχαηλᾶ.

ΔΕΡΥΝΕΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Πάντων. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου (τηλ.: 23824178) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου (τηλ.: 99318920). Ψάλτες: Βασίλειος Εὐσταθίου καὶ Θεόδωρος Χατζηαντώνη. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Κλώνης, Πρόεδρος, Πρωτ. Χρυσόστομος Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου, Ἀνδρέας Κναῆς, Τρύφωνας Παπαγιάννης, Σωτήρης Νικολάου, Λύσα Πολυκάρπου, Ἀνδρέας Κάκκος, Σῶζος Γεωργίου, Ἀλίκη Σιέγκα, Πηγάσιος Χατζηνικολάου.

ΛΙΟΠΕΤΡΙ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς (τηλ.: 99556910) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία (τηλ.: 99524749). Ψάλτες: Ἀνδρέας Κέρμανος καὶ Γεώργιος Καλλῆς. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Εὐαγόρας Καλλῆς, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἠλία, Μακάριος Μηνᾶ, Παρασκευᾶς Σαμάρα, Χρῖστος Κκολός, Κυριάκος Κακουσιᾶς, Κώστας Στυλιανοῦ, Πέτρος Καλλένος, Μάρκος Χαραλάμπους.

ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Ἱεροὶ Ναοί: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος (τηλ. /τηλεομ: 23824417).Ἐφημέριοι: Πρωτ. Γεώργιος Ἰωάννου (τηλ.: 23823932), Πρωτ. Ἀντώνιος Ἰωάννου (τηλ.: 23824610/99340610), Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561), Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463) καὶ Διάκ. Κωνσταντῖνος Γερμανὸς (τηλ.: 99851974).Ψάλτες: Ἀνδρέας Εὐσταθίου, Πρόεδρος,  Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γαβριὴλ Χατζηγιώργης καὶ Φῶτος Χαραλάμπους. Ἐπίτροποι:Πρωτ. Γεώργιος Ἰωάννου, Οἰκον. Ἀντώνιος Ἰωάννου, Πρεσβ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Διάκ. Κωνσταντῖνος Γερμανός, Ξενοφῶν Κωνσταντίνου, Γεώργιος Γεωργίου, Γεώργιος Κουννέ, Χρυσόστομος Παπαμιχαήλ, Παναγιώτης Ἀναστάση, Μακάριος Παντελῆ, Κωνσταντῖνος Κοσιῆ.

ΦΡΕΝΑΡΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους (τηλ.: 23742256) καὶ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου (τηλ.: 99385304). Ψάλτες: Γεώργιος Ζακχαῖος, Πασχάλης Χατζηγιώργης καὶ Χρῖστος Θεοδώρου.Ἐπίτροποι: Μιχάλης Χατζηλευτέρης, Πρόεδρος,  Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους, Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου, Γεώργιος Ράφτης, Ἀνδρέας Κάπασιης, Γιαννούλλα Σιαπάνη, Κυριάκος Χατζηκυριάκου. 

ΡΩΣΟΦΩΝΗ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ἱερὰ παρεκκλήσια Ἁγίου Νικολάου Παραλιμνίου καὶ Ἁγίου Γεωργίου Ἁγίας Νάπας. Ἐφημέριος: Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς (τηλ.: 99822012). 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΗ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ: Ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Κορνηλίου Παραλιμνίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Βαρνάβας Συμεώνωφ (τηλ.: 97722376). 

ΡΟΥΜΑΝΟΦΩΝΗ ΕΝΟΡΙΑ: Παλαιός Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Ἐφημέριος: Πρωθ. Δανιὴλ Ἄνγκελ (τηλ.: 99633616).

3. Προσφυγικῶν συνοικισμῶν

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ-ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Δημητρίου (τηλ. / τηλεομ.: 23962083). Προϊστάμενος:Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου (τηλ.: 99342084). Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀντωνίου (τηλ.: 23962101/97761487).Ψάλτες: Γεώργιος Ψάλτης καὶ Γεώργιος Γιαννοῦκκος. Ἐπίτροποι: Κώστας Ἀ. Κυρατζῆ, Πρόεδρος, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Γ. Λευτέρη, Μιχάλης Ἀ. Κουλλαπῆ, Μιχαὴλ Π. Ἀδάμου, Ἀνδριανὴ Ἰ. Καραπίττα.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Ἀβίων. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἰωάννης Χαραλάμπους (99354149). Ψάλτες: Ἀνδρέας Ἀλεξάνδρου καὶ Ἰωάννης Τρόκκος. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Ἰωάννης Χαραλάμπους, Πρόεδρος, Μιχαὴλ Μπάκκας, Κυριάκος Γιάλλουρος, Αὐξέντης Χατζημιχαήλ, Χρῖστος Γεωργίου, Κενδέας Ἀρναούτη, Μάμας Παπαμιχαήλ, Ἑλένη Σολωμοῦ.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης καὶ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου (τηλ.: 24721296) καὶ Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου (τηλ.: 99790712). Ψάλτες: Παναγιώτης Κκολὸς καὶ Κώστας Ψάλτης. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Φίλιππος Φιλίππου, Πρόεδρος, Οἰκον. Λάμπρος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Κουρουκλᾶς, Σάββας Χατζησάββα, Μαρία Σουρουλλά, Κυριάκος Κωνσταντῆ.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Τραχιᾶς. Ἐφημέριος: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος (τηλ.: 24723871). Ψάλτες:Ζαχαρίας Παπαδάμου καὶ Μιχάλης Ἀναστασίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Χρῖστος Γιώργαλλος, Πρόεδρος, Παῦλος Παπαπαύλου, Χριστάκης Μουσκοβίας, Κυριάκος Ἠλία-Σταυρῆ, Μαρῖνος Μάρκου, Χαράλαμπος Δημητρίου.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου (τηλ.: 23962614) καὶ Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου (τηλ.: 99347790). Ψάλτες: Ἀνδρέας Φεσιᾶς καὶ Παναγιώτης Νεοφύτου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Εἰρηναῖος Κυριάκου, Πρόεδρος, Πρεσβ. Ἐλευθέριος Ἐλευθερίου, Χάρης Χατζηιορδάνης, Γεωργία Μάρκου, Δέσποινα Ἀγγελῆ, Μηνᾶς Πολύμερος, Μιχάλης Χριστοφῆ καί Χριστίνα Ἀγγελ.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Βαρβάρας.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 33822, 5318 Παραλίμνι, τηλ.: 23821958, τηλεομ.: 23829058. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810), Προϊστάμενος: Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου (τηλ.: 23741963) καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ (τηλ.: 97608941).Ψάλτες: Χρῖστος Ψάλτης καὶ Μᾶρκος Κουννές. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρόεδρος, Οἰκον. Φιλήμων Ἡροδότου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ, Γεώργιος Ττάκκας, Σολωμὸς Καούλλας, Ἀνδρέας Φωτίου, Παναγιώτης Γρηγορίου, Ἀντώνιος Καραντώνης, Παναγιώτης Πούρτου, Πέτρος Γεωργίου.

Ἐπιτροπὴ παρεκκλησίων Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου

Πρόεδρος: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ἀναπληρωτής πρόεδρος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς. Μέλη:Ἀναστάσιος Ἀριστοτέλους, Ἀναστάσιος ᾿Εγγλέζου, Κυριακὴ Κίττου, ῾Ελένη Κουτσόλουκα, Κυριακὴ Μαυρουδῆ, Παρασκευὴ Μιχαήλ, Ἀναστάσιος Σπύρου, Κλεάνθης Ζέμπασιης, Ἀνδρέας Τουσούνας καὶ Ἡρόδοτος Ἡροδότου.

Κατεχόμενες ἐνορίες καὶ κοινότητες 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου

1. Ἐνορίες Ἀμμοχώστου (πόλη)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καθεδρικός). Ἐπίτροποι: Λάμπρος Παπᾶς, Πρόεδρος (Τηλ. 99402000), Νίκος Γρηγορίου, Νικόλαος Καραγεώργης, Σίλεια Χαπίπη, Ρίτσα Παπαλεοντίου, Κίκης Χριστοφίδης καί Εὐριπίδης Παπαγιωτόπουλος.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞΟΡΙΝΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Ἐπίτροποι Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρόεδρος (Τηλ.23812447), Ἀντώνης Γιένσεν,   Ταμίας (Τηλ. 23812458), Μέλη: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, Τούλλα Ιακώβου, Ἄντρη Γαβριὴλ Ππόμπα, Ἀντώνης Κατσαντώνης, Κίκα Κωνσταντινίδου, Μαρία Δημητρίου, Δημήτρης Μιχαήλ, Μάριος Βραχίμης, Κυριάκος Χατζηαποστόλου, Νίκος Νικολάου, Ἑλένη Ἀναστασίου, Νίκος Κάρουλλας, Μαρία Τσούκκα, Βάσος Δημητρίου, Νίκος Αὐξεντίου, Όλγα Χριστοδουλίδου, Γιῶργος Κάρουλας καί Λένια Νικολάου.

Μετά ἀπό διευθετήσεις μέ τίς κατοχικές ἀρχές καί μέ την ὀμάδα πρωτοβουλίας «Ἀμμόχωστος ἡ πόλη μας» τελούνται λειτουργίες σέ τακτές ἡμερομηνίες. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Θεοχάρης Θεοχάρους, Πρόεδρος (Τηλ. 97609241), Οἰκον. Θεοχάρης Φιλίππου, Ἰωάννης Πουρῖκκος, Ἀδάμος Καούλλας, Ἀνδρέας Σιοπαχᾶς, Κίμων Βαρδάκης, Στυλιανός Ἡροδότου, Λοΐζος Αὐξεντίου, Νῖκος Μαρκουλίδης, Ἄνδρη Γαβριήλ, Βάσω Καραγιάννη, Μαρούλλα Ἰωσηφάκη καί Τάσος Κωνσταντῖνου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Βραχίμης, Πρόεδρος (Τηλ. 99615290), Τάσος Κωνσταντίνου, Σῶζος Λοΐζου, Ἰωσήφ Ζαχαρίου, Χαράλαμπος Ἀχεριώτης καί Ἀρίσταρχος Παπᾶς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ. Ἐπίτροποι: Πρόδρομος Μάντολε, Πρόεδρος (Τηλ. 99638458)  Ἰάκωβος Θεμιστοκλέους, Νίκος Βουτής, Νεόφυτος Λάμπρου, Χριστάκης Ζακχαίος, Ἀλέξανδρος Θεμιστοκλέους καί Λάμπρος Λάμπρου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. Ἐπίτροποι:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΜΝΟΝΟΣ. Ἐπίτροποι: Περικλής Ἀ. Περικλέους, Πρόεδρος (Τηλ. 99411610), Δήμητρα Περικλέους, Χριστόφορος Ἕλληνας, Ἀντώνης Ἰωαννίδης, Ἀντρη Ἀρέστη Ζαχαριάδου, Παρασκευούλλα Πίττα καί Μαρία Τζωρτζῆ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ. Ἐπίτροποι: Δρ. Σῖμος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99620461), Πέτρος Πέτρου, Σῶτος Δημητρίου καί Νῖκος Νικολάου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Ἐπίτροποι: Γεώργιος Τζιακούρας, Πρόεδρος (Τηλ. 99603260), Πρωτ. Μάριος Τοφαλίδης, Πάνος Γιαπάνης, Χριστάκης Τουμαζῆ, Αὐγή Πιερίδου, Δῶρος Μηλιώτης καί Ἀνδρέας Φούλιας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ (Κάτω Βαρωσίων). Ἐπίτροποι: Πρωτ. Προκόπιος Προκοπίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99419795), Πρωτ. Στυλιανός Κωνσταντίνου, Πρεσβ. Παῦλος Σταύρου, Χριστάκης Κουμπάρου, Εὐάγγελος Κογιώνης, Τάκης Βωβίδης, Ἀντώνης Τσιάμας, Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Ἀλεξάνδρα Χρίστου, Βαρνάβας Μάρκου, Ἰωάννης Λούβαρης, Θεοδόσης Καζαμίας, Σωτήριος Χαρτόσιας, Ἀνδρέας Χριστοδούλου Λάκα, Ἀνδρέας Προκοπίου, Νεόφυτος Παπαγεωργίου, Κυριάκος Κούσιος, Δημητράκης Ἀναστασιάδης καί Δημήτρης Παπαδημητρίου. 

2. Κοινοτήτων

AΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΙΚΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου  Γεωργίου. Ἐπίτροποι: Κυριάκος Παπαντωνίου, Πρόεδρος (99622656), Γεώργιος Μιχαήλ Πατσιήκκος, Χριστοδούλα Σαρρῆ, Λοΐζος Ἀντωνίου, Γιάννης Πασχάλη, Ἀντώνιος Ἀνδρέου καί Λάμπρος Λάμπρου.

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου. Ἐπίτροποι:

ΑΡΝΑΔΙ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος (Τηλ.22433249),  Κωνσταντῖνος Χαραλάμπους, Νικόλαoς Κατράνης,  Βασίλειος Καρανικόλας, Φίλιππος Παναγῆ, Χριστάκης Μιχαήλ καί Κωστάκης Χαραλάμπους.

ΑΧΕΡΙΤΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Ἀντώνης Πικῆς, Πρόεδρος (Τηλ. 99624628), Χάρης Αὐξεντίου, Ἄνδρη Ἀγκαθιάρη, Λάουρα Χαραλάμπους, Ἀνδρέας Ἡρακλέους καί Κυριάκος Εὐαγόρου.

ΑΧΝΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης. Ἐπίτροποι:

ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάμαντος. Ἐπίτροποι: Μιχάλης Κκασῆς, Πρόεδρος (25221856)  Βασίλης Κωνσταντῆ, Χριστόφορος Μαυρίδης, Θεόδωρος Κάστρου, Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

ΓΥΨΟΥ. ῾Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι:

ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΩ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγἰων Τιμοθέου καὶ Μαύρας. Ἐπίτροποι: Ἀνδρέας Λοΐζου Παπαϊωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99629854) Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου, Παναγιώτης Μαϊμαλίδης, Χρῆστος Χαραλάμπους, Λουκάς Ζαχαρία, Μιχάλης Πόλεος.

ΕΓΚΩΜΗ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Χρυσοεγκωμιτίσσης. Ἐπίτροποι: Ἀδάμος Μηλιώτης, Πρόεδρος (25726859), Βαρνάβας Βαρνάβα, Ἀνδρέας Μανώλη, Νίκος Πολυχρόνης.

  ΚΑΛΟΨΙΔΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι:

ΛΑΠΑΘΟΣ. Ἱερὸς Ναὸς Τιμίου Προδρόμου. Ἐπίτροποι:  Ἀντώνης Γ. Καλλῆς, Πρόεδρος (Τηλ. 99686555), Παναγιώτης Γ. Λιασίδης, Δημήτρης Γ. Τουμάζου, Γιαννάκης Π. Γεωργίου, Ἀντώνης Σ. Χ’’ Σέργης.

ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ. Ἱερὸς Ναὸς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐπίτροποι: Ἀρχιμ. Πανάρετος Κυπριανοῦ, Πρόεδρος (Τηλ. 99006924), Πρωτ. Παρασκευᾶς Παρασκευᾶ, Λούης Ἀθανασίου, Ἀντώνης Θεολόγος, Χαράλαμπος Πατσιᾶς, Ἀντώνης Τσαγκάρης, Χρυσόστομος Ἰωάννου.

ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ: Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Πρωτ. Κυριάκος Ρήγας,  Πρόεδρος (Τηλ. 99437995), Πρεσβ. Ἰωάννης Κάης, Βάσος Κυρλιτσιάς, Τάκης Χοίρας, Γεώργιος Σοφοκλέους, Γεώργιος Λαουτάρης, Ἀνδρέας Μηνᾶς.

ΛΙΜΝΙΑ: Ἱερός  Ναός Ἁγίου Νικολάου και Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίτροποι:  Ἰωάννης Χατζηλουκάς, Πρόεδρος (Τηλ. 99607929),  Χριστάκης Ἀ. Παπαβασιλείου, Γεώργιος Χατζηθεκλής, Χαράλαμπος Ἀ. Χαραλάμπους, Ἐλευθέριος Ἀ. Χατζηγιάννης, Χριστάκης Ν. Χατζηχρίστου.

ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ. Ἱερὸς Ναὸς Παναγίας Ἑλεούσης καὶ Ἁγίου Εὐσταθίου. Ἐπίτροποι: Πρεσβ. Νικόλαος Νικολάου, Πρόεδρος (Τηλ. 99526089), Παναγιώτης Λαμπής, Γεωργία Σεργίου, Βάσος Χριστοδούλου, Στέλλα Σιακαλλῆ, Φράγκος Δημητρίου.

ΜΗΛΙΑ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἐπιφανίου. Ἐπίτροποι: Οἰκον. Ἀνδρέας Καζέλας, Πρόεδρος (Τηλ. 24631085), Λουκᾶς Παττίχης, Γιάννος Χρυσοστόμου,  Ἀντώνης Καραντώνης,  Ἀνδρέας Χατζηφλουρέντζου, Σάββας Κίτσιος, Σάββας Πουλοῦκκος, Νίκος Παναγιώτου.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου ᾿Αναστασίου Κυπρίου. Ἐπίτροποι:

ΠΗΓΗ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐπίτροποι: Παναγιώτης Ἐλευθερίου, Πρόεδρος (Τηλ. 99207840), Ἀνδρέας Κωστῆ Πιερῆ, Χριστοφής Φωτίου, Παναγιώτης Ἀρτεμίου, Παντελής Χατζηπαντέλας.

ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου  Γεωργίου. Ἐπίτροποι:  Οἰκον. Ἀναστάσιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος (Τηλ. 22356749), Βάσος Κουμπάρου, Ἐλευθέριος Χατζηστερκώτης, Χριστάκης Πασχαλίδης, Παναγιώτης Προδρόμου,  Ἄγγελος Σμάγας, Χριστόφορος Κουμπάρου.

ΣΠΑΘΑΡΙΚΟ. Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Λουκᾶ. Ἐπίτροποι: Νικόλαος Σοφοκλέους, Πρόεδρος (Τηλ. 99421541), Νίκος Δημητρίου, Μαρούλλα Σοφοκλέους, Ἰωάννης Μιχαήλ, Κωστάκης Μιχαήλ.

ΣΤΥΛΛΟΙ. Ἱερὸς Ναὸς Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐπίτροποι: Ζαννέτος Ἰωάννου, Πρόεδρος (Τηλ. 99495709), Γεώργιος Σταύρου, Νίκος Λυσάνδρου, Θεοδόσης Κ. Χατζηθεοδοσίου, Παναγιώτης Σολωμοῦ, Δέσποινα Κ. Χριστοφῆ.

ΣΥΓΚΡΑΣΗ. Ἁγίου  Προκοπίου. Ἐπίτροποι: Σοφία Ἀδαμίδου – Νικολάου, Πρόεδρος (Τηλ. 99908948), Σπύρος Μιχαήλ, Κατερίνα Χατζηγιάννη, Ἑλένη Σταύρου Κολοβοῦ, Νίκη Λοΐζου,  Χριστόδουλος Δημητρίου, Παναγιώτα Χατζηγιάννη Θεράποντος.

This category currently has no associated content.