Διοίκηση

dioikisi.jpg


Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Ἕδρα: Ἀμμόχωστος. Ἐξαιτίας τῆς κατοχῆς ἀπό τούς Τούρκους τῆς πόλης τῆς Ἀμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως βρίσκεται προσωρινά στό Παραλίμνι.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 34034, 5309 Παραλίμνι, τηλ.: 23812444, τηλεομ.: 23812450,

ἱστοσελίδα: www.imconstantias.org.cy, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): [email protected]

  

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812447).

Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: 96331810).

Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: 99567463).

Γραφεῖο Μητροπολίτη: Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: 23812445,

τηλεομ.: 23812450, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

 

Διάκονος: π. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου (τηλ.: 99812709).

Ὑπεύθυνοι προσωπικοῦ: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

Φροντὶδα Ἐπισκοπείου: Μαρία Κύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη.

Μάγειρας: Ἀδάμος Τζιαμπουρῆς.

Φροντιστὴς παρεκκλησίων: Λάζαρος Λαζάρου.

Τηλεφωνικὸ κέντρο: ᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444.

Θρονικὴ ᾿Επιτροπὴ

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Κληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας, Πρωτ. Ἀντώνιος Ἰωάννου, Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου, Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. 

Λαϊκὰ μέλη: Ἀλέξης Γαλανός, Θεόδωρος Πυρίλλης, Γιῶργος Ττάκκας, Ἄντρος Καραγιάννης, Γιάννης Καροῦσος, Ἀνδρέας Εὐαγγέλου, Μόδεστος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Εὐσταθίου, Ἀνδρέας Σταύρου, Ἀδάμος Λοΐζου, Χρῖστος Κοιτάζος και Γιῶργος Λόρδος.

᾿Επισκοπικὸ Δικαστήριο

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου κ. Βασίλειος.

Πάρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς καὶ Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος.

Ἀναπληρωτές: Πρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου.

Οἰκονομικὸ Τμῆμα

Διευθυντής: Ἀναστάσιος Σπύρου, τηλ.: 23812451.

Λογιστής Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν, τηλ.: 23812458, τηλεομ.: 23812452.

Γραφεῖο Ἒκδοσης Ἀδειῶν Γάμου καὶ Πιστοποιητικῶν ᾿Ελευθερίας

Διάκ. Φίλιππος Φιλίππου καὶ Δανιήλ Πογιατζῆς , τηλ.: 23812454/455, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

Συμβούλιο Πνευματικῆς Λύσης τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος. Ἀναπληρωτές: Πρόεδρος: Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Πρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους καὶ Πρεσβ. Ἀνδρέας Κυριάκου.

Γραμματέας: Διάκ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812455.

᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν

Γιά τόν εὐπρεπισμό τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας τὴν εὐθύνη ἔχει ἡ ᾿Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ ῾Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πανιερωτάτου.

Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς.

ΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας

Διευθυντής: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς.

Μέλη: Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρωθ. Ἀλέξιος Αὐσίεβιτς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Ρένος Κωνσταντίνου και ᾿Ηλιάνα Κάουρα θεολόγοι.

Συνεργάτες: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου, Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Δρ. Ἀνδρέας Βίττης, Θεόδωρος Χατζηζαχαρία, Χρῖστος Θεοδώρου καί Νικόλας Παπαντωνίου, θεολόγοι.

 

Γραμματεία: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, τηλ.: 23812456/7, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected], [email protected]

Βιβλιοθήκη

᾿Ηλιάνα Κάουρα, θεολόγος, τηλ.: 23812444. 

Τομεῖς Δραστηριοτήτων

Θεῖο Κήρυγμα

Πλὴν τοῦ Πανιερωτάτου, τὸ ἔργο τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ Θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Κατηχητικές Συνάξεις

Στίς ἐνορίες καὶ κοινότητες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Κατηχητικές Συνάξεις γιὰ μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Στίς Κατηχητικές Συνάξεις διδάσκουν κατάλληλα κατηρτισμένοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ Κατηχητές καὶ Κατηχήτριες.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος (τηλ.: 99682469).

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ.Σ.Γ.)

Οἱ Χ.Σ.Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικό, κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῶν Συνδέσμων Γυναικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας.

Μέλη: Μηλίτσα Μαυρουδῆ Πρόεδρος, (τηλ. 99529274), Δέσπω Παπαϊωάννου, Ἄνδρη Βενιζέλου, Χρυσούλλα Λουκᾶ, Ἑλένη Θεοδώρου, Λυσιμάχη Πολυκάρπου, Σκεύη Πόστατζιη, Ἄννα Βάσιλα, Στέλλα Γεωργίου, Θάλεια Χριστοδούλου, Φωτούλλα Νέου, Ἄννα Μάρκου.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

Συμβούλιο Νεολαίας Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου

Τό Συμβούλιο ἔχει ὡς σκοπούς του, νὰ προάγει τὴν ἐπικοινωνία καί τήν συνεργασία μεταξὺ τῶν νέων τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου καὶ τῶν προερχομένων νέων από τήν κατεχόμενη πόλη καὶ ἐπαρχία Ἀμμοχώστου, νὰ ὑλοποιεί προγράμματα, δράσεις, ἐκδηλώσεις, συνέδρια καὶ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ πολιτισμοῦ, τὴν κοινωνικὴ πρόοδο καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς παιδείας, καθώς και τής ὑγιής ψυχαγωγίας στούς νέους.

 

Πρόεδρος Συμβουλίου: Ζαχαρίας Χατζηαναστάση (τηλ.: 99849648), Ἀντιπρόεδρος: Δημήτρης Πογιατζή, Γραμματέας: Χριστίνα Κάσια, Βοηθὸς Γραμματέας: Ἑλένη Οἰκονόμου, Ταμίας: Ἕλενα Τσιολάκκη. Βοηθός Ταμίας: Σπύρος Μαχάττου. Μέλη: Πρεσβ. Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ, Πρεσβ. Πολύβιος Λαμπρινίδης, Ξένια Σπύρου, Παντελίτσα Εὐαγόρου, Χρῖστος Παπαλούκας καὶ Γιάννης Κωνσταντίνου. Τηλέφωνο γιά πληροφορίες: 23812456/7

᾿Ενοριακές ῾Ομιλίες

Στίς περισσότερες ἐνορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως γίνονται ἀπό θεολόγους, κληρικούς καὶ λαϊκούς, ἑβδομαδιαῖες ἢ μηνιαῖες ὁμιλίες γιά τοὺς Χριστιανικοὺς Συνδέσμους Γυναικῶν, γιά νέους καὶ νέες καὶ γιά τὴν οἰκογένεια.

᾿Εκδόσεις

1. Πνευματικὴ Διακονία. Περιοδική ἔκδοση τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας, πού περιέχει ποικίλα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα (ἁγιολογικά, λειτουργικά, θέματα πίστης καὶ χριστιανικῆς ἠθικῆς, βιοηθικῆς καὶ σύγχρονου προβληματισμοῦ, ἱστορικὰ καὶ ἐθνικά, ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα, δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἄ.).

Ὑπεύθυνος ἒκδοσης: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος.

Συντακτικὴ ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Ρένος Κωνσταντίνου καί Ηλιάνα Κάουρα.

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: [email protected]

 

2. Ἡμερολόγιο - Ἑορτολόγιο (Ἐγκόλπιο). Ἐτήσια ἔκδοση, πού περιέχει τίς κινητές καὶ ἀκίνητες ἑορτές τοῦ ἔτους καὶ διάφορες πληροφορίες γιὰ τὴ διοικητικὴ δομὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα ἡμερολογίου γιὰ τὸ ἔτος 2017: «Άγία και Μεγάλη Σύνοδος».
᾿Επίσης, σέ ἐνορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα πνευματικῆς οἰκοδομῆς, όπως για παράδειγμα: Ὁ Τροπαιοφόρος, Παρὰ τὴν Λίμνην, Μεταμόρφωσις, Διακονία Ἀγάπης, Χριστοῦ Μύρον κ.ἄ.

Πνευματικὴ Διακονία Στρατοῦ

Κάτω ἀπό τὴν εὐθύνη τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου, λειτουργεῖ Διακονία Στρατοῦ γιά τίς Μονάδες, οἱ ὁποίες βρίσκονται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Στὰ στρατόπεδα καὶ τὰ φυλάκια τῆς ἐπαρχίας τελεῖται κάθε μήνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Ἐπίσης τελοῦνται σέ τακτά διαστήματα ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης.

Ἱερὰ παρεκκλήσια: Ἁγίων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καὶ Δημητρίου (Στρατόπεδο «Δημητράκης Χριστοδούλου - Φώτης Πίττας», Φρέναρος - Σωτήρα), Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας (Στρατόπεδο «Μόδεστου Παντελή», Λιοπέτρι) καί Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (Στρατόπεδο 36ης Μοίρας Καταδρομῶν, Κάβο Γκρέκο).

Ὑπεύθυνοι Πνευματικῆς Διακονίας Στρατοῦ: Πρεσβ. Ἰωάννης Χαραλάμπους, τηλ. 99354149 καί Πρεσβ. Χρῖστος Κούλενδρος, τηλ. 99682469. 

Πνευματικὴ Διακονία Νοσοκομείου

Στό προαύλιο τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀμμοχώστου βρίσκεται μικρός ναὸς πρὸς τιμὴ τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος ᾿Εφραίμ. Τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν ἀσθενῶν καλύπτουν οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Πρωτ. Σταῦρος Σταύρου (τηλ.: 99596561).

Πνευματικὴ Διακονία Σχολείων

Οἱ κληρικοὶ τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως σέ συνεννόηση μέ τό Γραφείο Πνευματικής Διακονίας, συνεργάζονται μέ τό προσωπικό τῶν Σχολείων Δημοτικῆς καὶ Μέσης ᾿Εκπαίδευσης γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν μαθητῶν. Στὸν περίβολο τοῦ Γυμνασίου Παραλιμνίου ὑπάρχει παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴ τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν, ὅπου ανά ἑβδομάδα τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Τὸ γενικὸ συντονισμὸ τῆς Πνευματικῆς Διακονίας Σχολείων ἔχει τὸ Γραφεῖο Πνευματικῆς Διακονίας τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως.

 Διακονία Κατηχήσεων

Κάτω ἀπό τὴν εὐθύνη τοῦ Γραφείου Πνευματικῆς Διακονίας βρίσκεται ὁ συντονισμὸς τοῦ ἔργου τῆς Κατήχησης ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Τό έργο τῆς Κατήχησης ἀναλαμβάνουν, κατ’ ἐντολὴ τοῦ Πανιερωτάτου, οἱ ᾿Εφημέριοι τῶν κατὰ τόπους ἐνοριῶν.

Ὑπεύθυνοι Διακονίας Κατηχήσεων: Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου καὶ Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου.

Γραμματεία: Διάκ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: 23812454/5. 

Ὁμάδα ῾Ιεραποστολῆς

Ἡ῾Ομάδα ῾Ιεραποστολῆς συστάθηκε μέ σκοπό τὴν ἐνίσχυση μὲ οἱονδήποτε τρόπο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκκλησίας στίς χώρες τῆς Ἀφρικανικῆς ᾿Ηπείρου καὶ ἀλλοῦ.

᾿Επίσης, ἐνορίες τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως προσφέρουν ποικιλότροπα στὴν ἐνίσχυση καί στήριξη τοῦ ἔργου τῆς ᾿Ορθόδοξης ῾Ιεραποστολῆς κυρίως στήν Ἀφρική.

Ὑπεύθυνος ἱερέας: Πρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος, τηλ.: 23 812449.

Διαδίκτυο

Μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως (www.imconstantias.org.cy), προσφέρεται ἡ δυνατότητα στοὺς ἐνδιαφερόμενους καὶ κυρίως στοὺς νέους, νά γνωρίσουν τό ἔργο τῆς ᾿Εκκλησίας καί νά ἀποκομίσουν πληροφορίες γιά διάφορα θεολογικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά θέματα. Εἰδικώτερα, δίνεται ἡ εὐκαιρία στοὺς ἀνά τήν Κύπρο καί στό ἐξωτερικό διασκορπισμένους πρόσφυγες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως νὰ ἐπικοινωνοῦν μέ τό ἐκκλησιαστικό κέντρο τοῦ τόπου καταγωγῆς τούς. ῾Η ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως περιλαμβάνει τίς ἑξῆς θεματικές ἑνότητες· Διοίκηση καὶ ῾Ιστορία Μητροπόλεως, ῾Ιεροὶ Ναοί, ῾Ιερές Μονές, Κατεχόμενα, Ἀνακοινώσεις, Ἄδειες Γάμου, Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεων, Ὁμιλίες, Ἄρθρα, Ἁγιολογία, Πνευματικὴ διακονία, Ἑρμηνεία ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, Ὀπτικοακουστικό ὑλικό, ἀπ’ εὐθείας μεταδόσεις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἁπό τόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου κ.ἄ.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου, Ρένος Κωνσταντίνου καὶ Ἀντώνιος Γιένσεν.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Πολιτιστικὴ Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος»

Μέ πρωτοβουλία τοῦ Πανιερωτάτου, ἱδρύθηκε ἡ Πολιτιστικὴ ᾿Ακαδημία «Ἅγιος ᾿Επιφάνιος» τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας – ᾿Αμμοχώστου μὲ ἕδρα τὴν ἀρχαία ῾Ιερά Μονὴ ῾Αγίας Νάπας. Ἡ ἐν λόγῳ ᾿Ακαδημία δραστηριοποιεῖται στούς ἑξῆς τομεῖς: α) Μουσεῖο ἀρχαίων ἀντικειμένων και βυζαντινῶν εικόνων, β) Συνεδριακό Κέντρο γιά τὴν διοργάνωση ἢ φιλοξενία συνεδρίων θεολογικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ περιεχομένου, γ) Ἐγκατάσταση καὶ διοργάνωση Βιβλιοθήκης μὲ προσανατολισμό τὴν μελέτη τῶν Πολιτισμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τὴν Κυπριακὴ Ἁγιολογία, δ) Ἔκδοση ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν καὶ λογοτεχνικῶν ἔργων, ε) Προγραμματισμός λειτουργίας Ἰστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν (Masters) γιὰ τὴν Κυπριακὴ Ἁγιολογία καὶ τοὺς Πολιτισμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς σέ συνεργασίᾳ μέ τό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ζ) Διοργάνωση ποικίλων πνευματικῶν, πολιτιστικῶν και ἄλλων ἐκδηλώσεων.

«Σαλαμίνιο» Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἀμμοχώστου

Σέ συνεργασία μέ τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στό Παραλίμνι, τὸ «Σαλαμίνιο» Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἀμμοχώστου. Ὅσοι παρακολουθοῦν τίς μηνιαίες διαλέξεις λαμβάνουν Πιστοποιητικὸ ἀπό τό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πληροφορίες: Διάκ. Ἐπιφάνιος Παπαντωνίου καὶ Ἠλιάνα Κάουρα (τηλ.: 23812456/7).            
Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, κ. Θεόδωρος Πυρίλλης, Δήμαρχος Παραλιμνίου, Γιάννης Καρούσος, Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Ἄντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας, Γεώργιος Τάκκας, Δήμαρχος Σωτήρας, Σταύρος Φωτίου, Καθηγητής, Τμήμα Ἐπιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Δρ Γεώργιος Κάκκουρας, Ἐπιθεωρητής Θρησκευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, Δόξα Κωμοδρόμου,   Λειτουργὸς Γραφείου Ἐκδηλώσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, Ἑλεάνα Μιλτιάδου, Γραφεῖο Ἐκδηλώσεων Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διεθνής Ἔκθεση βιβλίου Κύπρου

Ἡ Διεθνής Ἔκθεση Βιβλίου Κύπρου ἀποτελεῖ ἓνα θεσμό τῆς Μητροπόλεως. Στὴν Ἔκθεση λαμβάνουν μέρος οἱ Πρεσβεῖες τῶν Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν, Ἐκδοτικοὶ Οἶκοι Κύπρου, Ἑλλάδας καὶ ἐξωτερικοῦ, βιβλιοπωλεῖα, ὀργανώσεις κ.ἄ. Ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Μητροπόλεως συμβάλλει στὴν προώθηση τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί στὴν προβολὴ τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος. Παράλληλα δίνει τή δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδιαίτερα στοὺς νέους, νὰ ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ ποικίλες ἐκδόσεις, ἀλλὰ καί μέ πολιτισμούς διαφόρων λαῶν.

ΙV. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Τό ῞Ιδρυμα Κοινωνικῆς Διακονίας εἶναι ἁρμόδιο γιὰ τὸ φιλανθρωπικό καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως. Τὸ ῞Ιδρυμα διοικεῖται ἀπὸ Διοικητικό Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πανιερωτάτου.

Μέλη Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Κικούλα Πυρίλλη, Αἴμιλη Τσόκκου, Ἕλενα Ττάκκα, Μαρία Εὐαγγέλου, Δέσπω Εὐθυμίου, Τασούλα Μάρκου, Μηλίτσα Μαυρουδῆ, Παναγιώτα Παρασκευᾶ, ῾Ελλάδα Πιτσιρῆ, Φλωρεντία Σάββα, Εἰρούλλα Σιαπάνη, Μαρία Ττοφινῆ, Ἀνδρούλα Μαυροκορδάτου, Φωτείνα Καραγιάννη καί Μαρία Αναστάση-Καρούσου.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο προσφέρει βασικά εἲδη  διατροφῆς καὶ ρουχισμού σε ἂπορους καὶ πάσχοντες συνανθρώπους μας. Τό Κοινωνικό Ἰατρεῖο παρέχει δωρεάν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη σέ ἀναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς (τηλ.: 23812447).

 

 V. ΙΔΡΥΜΑ «ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ» 

Τό Ἴδρυμα «Εὐθύνη πρός τόν Πολιτισμό μας» ἒχει συσταθεῖ μέ σκοπό τή συλλογή δεδομένων γιά ὅλα τά μνημεῖα καί κυρίως γιά τίς ἐκκλησίες πού βρίσκονται στήν κατεχόμενη μητροπολιτική περιφέρεια Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, τήν ἐκτίμηση τῆς παρούσας κατάστασής τους, τήν καταβολή προσπαθειών συντήρησής τούς, τήν ἐπιστημονική ἔρευνα γιὰ τήν ἱστορία τῶν μνημείων αὐτῶν, τή δημιουργία τράπεζας δεδομένων καί τή δημοσιοποίησή τῆς. 

VI. ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΑ

Ἁγία Νάπα. ῾Ιερὰ Μονὴ Ἁγίας Νάπας, τηλ.: 23721785.

Παραλίμνι. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίας Ἄννης (κοντά στὸν Μητροπολιτικὸ ῾Ιερὸ Ναό Ἁγίου Γεωργίου), τηλ.: 99416618 (Πρωτ. ῾Ηρακλείδιος Ξιοῦρος).

Σωτῆρα. ῾Ιερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου (κοντά στὸν ῾Ιερό Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος), τηλ.: 23823932 (Πρωτ. Γεώργιος ᾿Ιωάννου), 99567463 (Πρωτ. Γεώργιος Χατζηαδάμου). 

VII. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στήν Ἱ. Μητρόπολη λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὑπὸ τή διεύθυνση καὶ διδασκαλία τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Χρίστου Ψάλτη, Θεολόγου. Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν. Γιά πληροφορίες: τηλ. 23812456. 

VIII. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ»

῾Η Μητρόπολη λειτουργεῖ Βιβλιοπωλεῖο, μέ τὴν ἐπωνυμία «Μυριόβιβλος», στό Παραλίμνι, καὶ παράρτημά τοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Νάπας, καὶ στό παρεκκλήσι τοῦ προφήτη Ἠλία στον Πρωταρά, ὅπου διατίθενται βιβλία λειτουργικά, θεολογικά, ἱστορικά, πνευματικῆς οἰκοδομῆς κ.ἄ. ᾿Επίσης, διατίθενται ἱερατικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ σκεύη, εἰκόνες κ.ἄ.

Ὑπεύθυνος: ᾿Ανδρέας Φλοκκᾶς.

Ὑπάλληλοι: Παρασκευὴ Παναγῆ, Μάγδα Παπέττα, Ξένια Παντελῆ καὶ Κώστας Θεοδούλου.

Διεύθυνση: Ἁγίου Γεωργίου 1, 5280 Παραλίμνι, τηλ.: 23741574, τηλεομ: 23741579, ἠλεκτρ. διεύθ.: [email protected]

 

This category currently has no associated content.