Φήμη Πανιερωτάτου

ΦΗΜΗ  ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Βασιλείου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Προέδρου Ἀμμοχώστου, ἡμῶν  δε Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.

This category currently has no associated content.