ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αγίου Γεωργίου 12

Τ.Θ. 34034

5309 Παραλίμνι

Αμμόχωστος

Κύπρος

 

email: [email protected]

Τηλ. +357 23812444

Τηλεομοιότυπο +357 23812450 


Οι ώρες εξυπηρέτησης για το κοινό είναι Δευτέρα - Παρασκευή 8:30 -13:00

 Το γραφείο εκδόσεως αδειών γάμου και πιστοποιητικών ελευθερίας είναι ανοικτό  και το Σάββατο από 9:00 - 12:00.

This category currently has no associated content.