Λύση Γάμου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Κύπρου, για την Πνευματική Λύση του Γάμου από την Εκκλησία εφαρμόζονται οι πιο κάτω διαδικασίες:

1. Γνωστοποίηση προς το αρμόδιο Γραφείο της Μητροπόλεως για Πνευματική Λύση του Γάμου
2. Κλήση των συζύγων για Απόπειρα Συνδιαλλαγής
3. Διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής από εντεταλμένο κληρικό
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Απόπειρας Συνδιαλλαγής γίνεται:
        I. κατάθεση υπομνήματος στον Επίσκοπο για ενημέρωση επί των πεπραγμένων.
       II. ενημέρωση των συζύγων για την έκβαση της διαδικασίας
5. Εάν δεν είναι επιτυχής η έκβαση του αποτελέσματος, γίνεται κατάθεση αίτησης για Πνευματική Λύση του Γάμου (οποιανδήποτε χρονική περίοδο)
6. Εξέταση της περιπτώσεως του ζεύγους ενώπιον τριμελούς «Συμβουλίου Πνευματικής Λύσεως του Γάμου».
7. Με το πέρας της διαδικασίας, ενημερώνεται ο Επίσκοπος για τα πεπραγμένα
8. Έπειτα από την επικύρωσή τους από τον οικείο Επίσκοπο, ενημερώνονται και οι δύο σύζυγοι για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
9. Η Πνευματική Λύση καθίσταται τελεσίδικη μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της. Παραλαμβάνουν μετά Γραπτή Βεβαίωση Πνευματικής Λύσης του Γάμου.
10.  Εάν οι δύο ή ένας εκ των δύο διαφωνούν ως προς την έκβαση, εντός της περιόδου των τριάντα ημερών καταφεύγουν στην αρμόδια επιτροπή της Ιεράς Συνόδου για τελεσίδικη απόφαση.
11.  Η προσέλευση των δύο συζύγων στη διαδικασία συνδιαλλαγής είναι απαραίτητη, για να έχουν στη συνέχεια το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για πνευματική λύση του Γάμου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:30 – 13:00 στα τηλέφωνα 23 812454 / 23 812455 ή στο e-mail [email protected].

This category currently has no associated content.