Πιστοπ. Ελευθερίας

Ἔκδοση Πιστοποιητικῶν Ἐλευθερίας σέ πρόσφυγες 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κωνσταντίας ἐκδίδει πιστοποιητικά ἐλευθερίας σέ ὅσους διέμεναν μέχρι τήν τουρκική εἰσβολή στήν πόλη τῆς Ἀμμοχώστου ἤ σέ κάποια ἀπό τίς κοινότητες τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας (βλ. Ενορίες και Κοινότητες). Ἐπίσης σέ ὅσους γεννήθηκαν μετά τήν τουρκική εἰσβολή στίς ἐλεύθερες περιοχές, ἀλλά ἡ μητέρα τους εἶναι πρόσφυγας ἀπό τήν Ἀμμόχωστο ἤ ἀπό κοινότητα τῆς Μητροπόλεως.

Τό Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἐκδίδεται μετά ἀπό ὑπογραφή ὑπευθύνου δηλώσεως ἐκ μέρους τοῦ ἐνδιαφερομένου καί τῶν γονέων του ἤ βάσει ἐνόρκου δηλώσεως.

Γιά περισσότερες πληροφορίες καί διευκρινήσεις οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου (Τηλ. 23812454/455).

This category currently has no associated content.